+421(0)903 937 793
naprenajomeu@gmail.com

Technické parametre


Kontajnery zodpovedajú normám : STN, ISO, DIN. kontajnery môžu byť ľubovoľne zostavené vedľa seba čelnými alebo bočnými stenami a vynechaním panelov alebo celých stien sa môžu vytvárať ľubovolné zostavy.Vstavaním vnútorných deliacich priečok vznikne ľubovoľne veľký priestor. kontajnery môžu byť stohované až do troch poschodí, pričom jednotlivé poschodia v zostave môžu byť prepojené vnútorným alebo vonkajším schodiskom. Kontajnery sú vhodné na zriadenie obytných, kancelárskych, obchodných, skladových, sanitárnych a iných priestorov.

Štandardné rozmery 6 metrového kontajneru v (mm)                                        

                                                           dĺžka                šírka                výška

vonkajšie rozmery                                6 055 mm         2 435 mm         2 591 / 2 791 mm

vnútorné rozmery                                 5 865 mm         2 245 mm         2 300 / 2 500 mm

Spodný rám je zvarený z uzatvorených profilov o hrúbke steny profilu 3 mm. Horný rám ako aj stojky sú zvarené z otvorených profilov o hrúbke steny profilu 3 mm. Všetky kovové časti sú opatrené základným antikoróznym náterom na báze PU alebo epoxydových náterových hmôt. 
Podlaha je tvorená oceľovou rámovou konštrukciou z tenkostenného uzavreného profilu o hrúbke 3 mm. Kontajnerové rohy sú zvarené s rámom kontajneru a zodpovedajú ISO norme. Izolácia sa skladá z 60 – 90 mm hrubej minerálnej vlny.

Podlaha sa skladá ( zdola nahor):
pozinkovaný plech hrúbka 0,55 mm
izolácia ( horľavosť podľa DIN 4102 A1, podľa STN 73 08 62 B- veľmi ťažko horľavé)
PVC fólia ako parozábrana
19-22 mm vodovzdorná DTD V 100 G (emisnej triedy E 1)
Na drevotrieske je prilepená podlahová krytina – zvarované PVC 0,75- 1,00 mm.
Pri uvedenej skladbe podlahy a hrúbke izolácie 90 mm je koeficient priestupu tepla K = 0,34 W/m2.
Nosnosť podlahy je 2,5 kN / m2. 

Strecha sa skladá:
rámová konštrukcia vyrobená zo za studena ohýbaných oceľových profilov hrúbky 3 mm
pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm
PVC fólia ako parozábrana
izolácia z minerálnej vlny hrúbky 60 – 100 mm (horľavosť podľa DIN 41 02 A 1, podľa STN 73 08 62 B – veľmi ťažko horľavé
vnútorný obklad stropu je z laminovanej DTD hrúbky 10 mm , triedy E 1.
Pre vyššie uvedenú skladbu strechy pri hrúbke izolácie 100 mm je koeficient priestupu tepla K = 0,43 W/ m2.
Nosnosť strechy je 1,5 kN/ m2.

Steny

Vonkajšie obloženie je z tvarovo vystužených pozinkovaných plechov ..

Stena sa skladá:
nosnú časť stien tvorí drevená rámová konštrukcia
pozinkovaný plech hrúbka 0,55 – 0,6 mm , povrchová úprava s PU , alebo inými náterovými hmotami 
PVC fólia ako parozábrana DVD 3,3mm
minerálna vlna 60 mm –120 mm ako tepelno-zvuková izolácia (horľavosť podľa DIN 4102 A1, podľa STN 730862 B veľmi ťažko horľavé.
vnútorné obloženie je prevedené z laminovanej DTD (čo zaisťuje ľahkú údržbu bežnými čistiacimi prostriedkami) dekor biely alebo buk
Pri hrúbke izolácie 60mm a vyššie uvedenej skladbe steny je koeficient priestupu tepla K = 0,49 W / m 2. 

Okná a dvere
Vonkajšie dvere – jednokrídlové celokovové dvere s izoláciou z PU peny. Opláštené sú pozinkovaným plechom hrúbky 0,55 mm. Vnútorné dvere - jednokrídlové drevené farba biela alebo buk. Okná – celoplastové s izolačným dvojsklom , otváravo sklopné s vonkajšími predokennými roletami . 

Elektroinštalácia
Elektroinštalácia je prevedená podľa platných STN ( DIN). 
Všetky rozvody sú vedené pod obkladmi káblami CYKY alebo v plastových káblových žlaboch.

prívod / vývod 400V - zásuvka 32A alebo krabica so svorkovnicou
osvetlenie žiarivkové 2 x 36 W
vypínač
zásuvka

Sanita rozvod vody a odpadu
Prívod vody – cez stenu prípadne podlahu kontajnera . Rozvody vody PP rúrkami. Rozvod teplej vody – ohrev zabezpečuje elektrický boiler. Odpad vody – PVC rúrkami. Kontajner je vybavený sanitou podľa typu kontajnera.

Vykurovanie a klimatizácia
Kontajnery sú štandardne vybavené nástennými elektrickými konvektormi s termostatom , s výkonom 2 kW alebo nižšími zodpovedajúcim veľkosti vykurovaného priestoru. Kontajnery môžu byť vybavené aj klimatizačnými jednotkami.

Osadenie kontajneru a montáž zostavy
Kontajnery sa osádzajú najlepšie na betónovú základovú dosku. Môžu sa však osadiť aj na betónové pätky alebo na betónové panely. Podmienkou je , že každý kontajner musí byť podopretý minimálne v rohoch, pričom podpery musia byť v rovine. V prípade , že montáž prevádza prenajímatel musí byť zo strany nájomcu pred zahájením montáže zaistené: dostatočne tuhé a rovné základy, prívod elektrického prúdu s dostatočným príkonom, miesto možného napojenia prívodu vody a odpadu.

Požiarna odolnosť
Z vnútornej strany 30 min. D 3 ako požiarne uzavretá plocha. Z vonkajšej strany 60 min. D 3 ako požiarne uzavretá plocha, podľa STN 73 0855 1991 SLPO 0521 – 98 A . Štátna skúšobňa SKTC – 122.
Kontaktujte nás
V prípade záujmu je potrebné si dohodnúť osobnú návštevu vopred na tel. č. uvedenom nižšie. Vieme sa prispôsobiť Vašim potrebám a stretnutie je možné dohodnúť v čase od 9:00 do 15:00 počas pracovných dní.
Kancelária - sklad - 930 14 Dolný Bar, 188
mobil: +421(0)903 937 793
mail: naprenajomeu@gmail.com
©2024 www.www.naprenajom.eu, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal